Serie Ignatianum

Biblioteka Horyzontów Wychowania
Biblioteka Pedagogiki Ignacjańskiej
Biblioteka Pedagogiki Religijnej
Cultura – Spiritualitas – Educatio
Dylematy Resocjalizacji
Dyskurs Politologiczny
Humanitas. Studia Kulturoznawcze
Klasycy Jezuickiej Historiografii
Pedagogika - Logopedia - Glottodydaktyka
Studia i Materiały do Dziejów Jezuitów Polskich
Studia Pedagogiczne
Studia z Psychologii
Universum Ethicae Christianae
Universum Philosophiae
Wokół Rodziny
Źródła do Dziejów Kultury