Terroryzm północnokaukaski

Źródła, przejawy i przeciwdziałanie zjawisku

Zapowiedź
Tomasz W. Grabowski

Recenzowane opracowanie stanowi poważny wkład w naszą wiedzę na temat współczesnego terroryzmu religijnego. Można mieć jedynie nadzieję, iż wraz z utworzeniem nowej dyscypliny naukowej – nauk o bezpieczeństwie – będzie to owocowało wartościowymi pracami naukowymi poświęconymi różnym aspektom kształtowania przestrzeni bezpieczeństwa i udziału poszczególnych państw w tym przedsięwzięciu.

Prof. dr hab. Andrzej Misiuk, Uniwersytet Warszawski

 

Monografia podejmuje niezwykle ciekawy i stosunkowo rzadko poruszany w polskiej literaturze specjalistycznej problem terroryzmu na obszarze Kaukazu Północnego.  (...) Zawiera wiele szczegółowych i nieznanych szerzej w Polsce informacji na temat działalności islamistycznych ugrupowań terrorystycznych na Kaukazie Północnym, jak również oryginalne i rzucające nowe światło wnioski Autora.

Oprócz solidnej podstawy metodologicznej, precyzyjnego sposobu dowodzenia oraz trafności sformułowanych wniosków, do głównych zalet ocenianej monografii należy zaliczyć liczbę oraz jakość wykorzystanych źródeł. Zgromadzona przez Autora Bibliografia musi budzić uznanie. Swoje rozważania oparł on bowiem nie tylko na raportach, artykułach naukowych i monografiach w języku polskim i angielskim , ale przede wszystkim w języku rosyjskim. Wiele przytoczonych przez niego za badaczami i mediami rosyjskimi informacji pojawia się w polskiej literaturze specjalistycznej po raz pierwszy, co zdecydowanie podnosi wartość merytoryczną ocenianej książki. Nie ulega więc wątpliwości, iż jest to solidna praca, świadcząca o dużej wiedzy i zaawansowanym warsztacie naukowym Badacza.

Dr hab. Miron Lakomy, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Tomasz W. Grabowski – doktor nauk o bezpieczeństwie, rosjoznawca, analityk, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie


 

ISBN: 
978-83-7614-349-1
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2018
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
471
Liczba arkuszy wydawniczych: 
24