Wydawnictwo Ignatianum

Wydawnictwo IGNATIANUM – jako jednostka organizacyjna Akademii Ignatianum w Krakowie – publikuje przede wszystkim prace naukowe. Ukazują się one w seriach wydawniczych oraz w osobnych studiach.

Rocznie wydawanych jest ponad 30 książek z zakresu pedagogiki, filozofii, politologii, dydaktyki katechetycznej oraz historii kultury i wychowania.

Publikacje IGNATIANUM wydawane są w koedycji z Wydawnictwem WAM i rozpowszechniane przez Księgarnie WAM. Są też dostępne w wymianie międzybibliotecznej i międzyuczelnianej.