Aksjologiczne aspekty procesu wychowania

Wybrane zagadnienia

Wydane
Anna Błasiak

Nie sposób charakteryzować procesu wychowania bez postawienia problemu wartości. Samo pojęcie wartości stanowi główny problem aksjologiczno-filozoficzny, który nie musi być definitywnie rozstrzygnięty przez pedagogów. Podejmując jednak aksjologiczną refleksję w kontekście wychowania, nie można pominąć sformułowania określonej definicji wartości, bowiem edukacja i świat wartości są ze sobą skorelowane.
Lektura niniejszej rozprawy może stać się dla czytelnika źródłem inspiracji do twórczej pracy z młodym pokoleniem, refleksji nad procesem wychowania oraz uwrażliwić na myślenie o wartościach, a także ukazać możliwości ich urzeczywistniania we współczesnym zmieniającym się świecie.

ISBN: 
978-83-7614-056-8
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2009
Oprawa: 
miękka
Format: 
146x202 mm