Aktywność i aktywizacja studentów w procesie dydaktycznym szkoły wyższej

Wydane
Katarzyna Szewczuk

Problematyka metod dydaktycznych stosowanych w polskich szkołach wyższych, a zwłaszcza uczelniach kształcących kadry nauczycielskie, miała zawsze kluczowe, bez przesady można powiedzieć, że strategiczne znaczenie dla doskonalenia jakości procesu dydaktyczno-wychowawczego na każdej uczelni akademickiej. Jednak w ostatnich dekadach problematyka ta była raczej niedoceniania w badaniach pedagogów (dydaktyków). Stąd też prezentowana praca ma duże znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

Na wysoką ocenę zasługują rozważania na temat założeń dydaktyki ogólnej, zarówno tradycyjnej, jak i nowych orientacji oraz autorska propozycja klasyfikacji metod dydaktycznych stosowanych w szkole wyższej, a także przegląd badań empirycznych nad procesem dydaktycznym w szkole wyższej. O solidności autorki może świadczyć fakt, iż każda z obserwowanych podczas wykładów i ćwiczeń metod została poddana wszechstronnej charakterystyce z uwzględnieniem aktualnych zasad dydaktyki ogólnej.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Józefa Kuźmy

 

ISBN: 
978-83-7614-185-5
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2014
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
304