Archeologia polityki i komunikowania

Peregrynacje

Nowość
Mateusz Nieć

Uczony autor uważnie śledzi to, co w myśli filozoficznej, teoretyczno-literackiej czy estetycznej kulturowego kręgu zachodnioeuropejskiego daje się widzieć w świetle niezwykle intrygującego związku komunikacji, powstania języka i polityczności rozumianej przez autora na wzór nowoczesny, oświecony, obywatelski i demokratyczny. Taka interdyscyplinarna perspektywa − która jest jednocześnie szeroka, bo sięga po dorobek wielu dyscyplin i niezwykle skupiona, bo koncentruje się na wybranym splocie problemowym: związku komunikacji i polityczności − stara się wydobywać z historii myśli perełki refleksji ludzkiej, po to, aby stworzyć ciąg niezwykle inspirujących rozbłysków.

Z recenzji prof. dra hab. Jarosława Płuciennika

 

Książka wpisuje się w program badawczy konsekwentnie realizowany przez prof. Mateusza Niecia. Zawarte w niej analizy postrzegać należy jako kontynuację i rozwinięcie wcześniejszych dociekań autora (…). Podobnie jak w recenzowanej książce wyraźny jest w tych monografiach zdecydowanie autorski i wysoce oryginalny sposób prowadzenia wywodu i modelowania narracji.

 Z recenzji dra hab. Marka Rembierza

Mateusz Nieć – historyk idei i myśli politycznej, prasoznawca (operujący w paradygmacie medioznawczym), profesor w Akademii Ignatianum w Krakowie. Opublikował siedem monografii oraz około 100 artykułów i kilkadziesiąt mniejszych prac naukowych. Autor książki Komunikowanie polityczne w społeczeństwach przedmasowych (2011) nagrodzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. We wcześniejszej monografii Rozważania o pojęciu polityki w kręgu kultury attyckiej. Studium z historii polityki i myśli politycznej (2006) podjął autorską refleksję nad antyczną myślą polityczną i filozofią polityki oraz ich nowożytnymi i współczesnymi recepcjami. Ostatnio zajmuje się współczesną mitologią polityczną znajdującą swój wyraz w artystycznych wizjach oraz zagadnieniami związanymi z teorią demokracji (populistyczne wizje polityki).

 

ISBN: 
978-83-7614-442-9
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2019
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
348
Liczba arkuszy wydawniczych: 
20,5