Arnobiusz

Afrykański orator

Wydane
Krzysztof Homa

Arnobiusz był pisarzem chrześcijańskim przełomu III i IV w., ważnym nie tyle dla rozwoju teologii chrześcijańskiej, bo tu jego zasługi są znikome, ile dla poznania historii, i to nie tylko Kościoła starożytnego, szczególnie w Afryce Północnej, ale także historii rzymskiej okresu późnoantycznego,  to znaczy dla poznania recepcji kultury pogańskiej przez chrześcijaństwo oraz dziejów polemiki pogańsko-chrześcijańskiej. […]

Praca jest owocem gruntownego przestudiowania twórczości Arnobiusza i rzadko spotykanej znajomości tak samego dzieła Arnobiusza i świata, w którym żył, jak i tego, co o nim napisano. […] Dochodzi do tego gruntowna znajomość świata i milieu kulturalno-filozoficznego, w którym żył i obracał się Arnobiusz. Ponadto autor w pracy zebrał bardzo dużo istotnych wiadomości i przedstawił dzieło Arnobiusza z wielorakich punktów widzenia.

Ks. prof. dr hab. Marek Starowiejski

 

Książka Krzysztofa Homy wyróżnia się właściwym podejściem do tematu i staraniem o zrozumienie analizowanych zagadnień na szerszym tle. Takie podejście jest metodologicznie bardzo cenne, ponieważ autor nie jest narażony na błędną ocenę materiału wynikającą z braku znajomości szerszego tła historycznego i kulturowego. Rozbudowana bibliografia świadczy o bardzo dobrej znajomości literatury przedmiotu. Autor rozplanował pracę w sposób znamionujący dojrzałość naukową. Publikacja w istotny sposób wzbogaca wiedzę o kontrowersjach religijnych, teologicznych i kulturowych w antyku i stanowi oryginalny wkład w badanie piśmiennictwa rzymskiego i chrześcijańskiego.

Prof. dr hab. Marek Jan Olbrycht

______________________________

Krzysztof Homa SJ – jezuita, doktor historii, dziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii Ignatianum w Mysłowicach, jego zainteresowania naukowe dotyczą historii wczesnego chrześcijaństwa na terenie północnej Afryki i Grecji, relacji między kulturą klasyczną i rodzącym się chrześcijaństwem. Obecnie pracuje nad przygotowaniem wydania tłumaczenia I i II księgi Adversus Nationes napisanych przez Arnobiusza.

ISBN: 
978‑83‑7614‑330-9
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
418
Liczba arkuszy wydawniczych: 
23,50