Badania w działaniu w praktyce pedagogicznej

Wybrane przykłady

Wydane
Maria Szymańska, Magdalena Ciechowska, Katarzyna Pieróg, Sylwia Gołąb

Na współczesnym rynku wydawniczym można spotkać wiele interesujących lektur z zakresu metodologii badań społecznych. To daje czytelnikowi (badaczowi, studentowi, praktykom pracującym w przestrzeni społecznej) możliwość wyboru i prowadzenia badań w dowolnie wybranej strategii z odpowiednio dobranymi metodami, technikami i narzędziami badawczymi.  Nie często zdarza się jednak, by prace te były bogate zarówno w wiedzę teoretyczno-metodologiczną, jak i metodyczną oraz w praktyczne ich aplikacje do praktyki społecznej, edukacyjnej, ukazujące sens i znaczenie projektów naukowo-badawczych. Do takich zaś zaliczam przedłożoną do recenzji publikację Badania w działaniu w praktyce pedagogicznej. Wybrane przykłady.

Publikacja jest w moim przekonaniu poszerzeniem dotychczasowego dorobku metodologicznego w zakresie metodologii badań jakościowych w ujęciu pedagogicznym. Stanowi swoisty przewodnik po specyfice badań w działaniu, prowadzonych w metodologicznej przestrzeni podmiot-partycypacja-synergia.

Prezentowana praca jest nie tylko źródłem wiedzy teoretycznej, metodologicznej, metodycznej, ale również sama spełnia w swej konstrukcji i zamyśle warunek uczenia się przez działanie.

Dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP

 

Publikacja stanowi kompendium uporządkowanej wiedzy na temat dwóch kwestii. Jedną z nich jest warsztat pracy pedagoga wykorzystującego np. działania teatralne ,drugim kwestia badania  efektów podejmowanych działań pedagogicznych. Obie sprawy są merytorycznie istotne, przedstawione w sposób uporządkowany, typowy dla prac naukowych. Każdy z rozdziałów rozpoczyna się zasadnie dobranym kompendium wiedzy teoretycznej opartej na aktualnej i bogatej literaturze. Teoriopoznawczo praca lokalizuje się w nurtach współczesnej pedagogiki humanistycznej, krytycznej, personalistycznej i egzystencjalnej.

Książka ma wymiar teoriopoznawczy i prakseologiczny. Może być polecana studentom wszystkich kierunków pedagogicznych.

Dr hab. Hanna Żuraw, prof. Pedagogium WSNS

 

ISBN: 
978-83-7614-353-8
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2018
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
304
Liczba arkuszy wydawniczych: 
14