Bóg z pogranicza. Obraz Boga osób z patologią osobowości typu "borderline"

Nowość
Agnieszka Krzysztof-Świderska

Monografia sytuuje się na pograniczu szeroko rozumianej psychopatologii oraz psychologii religii. Autorka postawiła przed sobą zadanie o charakterze eksploracyjnym, a mianowicie zidentyfikowanie – w oparciu o znaną psychoanalityczną koncepcję Any-Marii Rizzuto – charakterystycznych cech obrazu Boga u osób z organizacją osobowości typu borderline. Badania prowadzone przez autorkę miały charakter jakościowy, a ich efektem była analiza szesnastu przypadków klinicznych pod kątem poszukiwanej zależności. Jak się wydaje, zamierzony i zrealizowany w ten sposób projekt naukowy powinien zainteresować zarówno psychiatrów oraz psychologów, jak i księży – gdyż obie te grupy zawodowe najczęściej stykają się z problemami na styku psychopatologii i religii.

Z recenzji dr hab. Bartłomieja Dobroczyńskiego

 

Podjęta w monografii tematyka obrazu Boga u osób z organizacją osobowości typu borderline jest nowatorska na gruncie polskim […], realizacja tego projektu wymagała ogromnego wysiłku na poziomie gromadzenia wypowiedzi badanych, a następnie ich analizy jakościowej.

Monografia Agnieszki Krzysztof-Świderskiej ma nie tylko wartość poznawczą – poszerza bowiem w sposób istotny wiedzę na temat kształtowania relacji z osobami znaczącymi w okresie dzieciństwa (ich znaczenia dla relacji z Bogiem) oraz ich związku z organizacją osobowości typu borderline. Monografia ta ma także istotne znaczenie aplikacyjne – może być pomocna w opracowaniu wsparcia psychologicznego osób ujawniających nie tylko zaburzenia osobowości typu borderline, ale także inne rodzaje zaburzeń organizacji osobowości.

Z recenzji prof. dr hab. Stanisławy Steuden

 

ISBN: 
978-83-7614-323-1
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
184
Liczba arkuszy wydawniczych: 
10