Człowiek w poszukiwaniu prawdy

Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Głazowi SJ z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia życia zakonnego

Nowość
Redakcja naukowa: Marcin J. Jabłoński

Prof. dr hab. Stanisław Głaz SJ jest związany z kilkoma ośrodkami naukowymi, w których prowadzi wykłady oraz seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Od 1993 roku pracuje w Akademii Ignatianum w Krakowie. Przez wiele lat pracował w Instytucie Teologicznym św. Jana z Kęt w Bielsku-Białej, prowadził też wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz wykładał w Wyższej Szkole Ubezpieczeń w Krakowie, gdzie pełnił rolę dziekana i prorektora. Na zaproszenie władz słowackiego Uniwersytetu Trnawskiego prowadził zajęcia w tamtejszym Instytucie Psychologii. W trakcie swej działalności dydaktycznej Stanisław Głaz wypromował wiele osób ze stopniem licencjata, magistra i doktora.

Brał czynny udział w projektach oraz konferencjach międzynarodowych i krajowych. Ponadto przez wiele lat pracował jako duszpasterz w kilku ośrodkach parafialnych, a także zorganizował kilkadziesiąt plenerów malarskich w kraju i za granicą. Badania Księdza Profesora odnoszą się do wymiaru psychicznego i religijnego człowieka. Skupiają się głównie na poszukiwaniu pozytywnej funkcji doświadczenia religijnego i związanego z nim przeżycia religijnego, czyli poczucia obecności lub nieobecności Boga, przeżycia opuszczenia przez Boga, a także kryzysu religijnego w holistycznym procesie rozwoju człowieka. Rezultatem analizy doświadczenia religijnego dokonanej przez Profesora Głaza są oryginalne testy psychologiczne umożliwiające badania jakościowe i ilościowe tych procesów. Wyniki badań z użyciem tych testów zostały opublikowane w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych.

Książka zawiera szereg artykułów dotyczących tematyki filozoficznej, psychologicznej, religijnej i kulturowej, dedykowanych Jubilatowi i związanych z jego zainteresowaniami. Ponadto zostały w niej ukazane inspiracje artystyczne Jubilata, zobrazowane przez zaprzyjaźnionych twórców. Pomimo wyjątkowej interdyscyplinarności dostarczonych prac, mamy nadzieję, że Wydawnictwu udało się nadać temu zbiorowi tekstów spójność tematyczną i logiczną, biorąc pod uwagę nie tylko wielokierunkowość badań naukowych Stanisława Głaza, ale przede wszystkim główne przesłanie tomu jubileuszowego, którym jest ukazanie różnych perspektyw poszukiwania prawdy w doświadczeniu osobistym i społecznym współczesnego człowieka, nawiązując do psychologii, edukacji i religii, a przede wszystkim do filozofii i sztuki.

ISBN: 
978-83-7614-504-4
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2021
Oprawa: 
twarda
Format: 
156 × 232 mm
Liczba stron: 
647
Liczba arkuszy wydawniczych: 
38,50