Demokracja 2.0

Interakcja polityczna w nowych mediach

Wydane
Mirosław Lakomy

Książka zawiera analizę niezwykle istotnej problematyki dotyczącej wykorzystania Internetu w procesie komunikacji politycznej w kontekście procesu tworzenia się społeczeństwa informacyjnego, a w jego obrębie sieciowej demokracji obywatelskiej. Praca posiada pionierski charakter, wnosi bowiem na gruncie politologii nowe ustalenia związane z procesem wykorzystania nowych mediów jako narzędzi polityki 2.0. Praca M. Lakomego (…) posiada nowatorski - w wymiarze analitycznym - charakter i dotyczy problematyki dotychczas nie podejmowanej, bądź w niezwykle skromny sposób analizowanej w ujęciu politologicznym. Na gruncie polskiej politologii - jak dotąd - brakuje takiego całościowego opracowania naukowego, które w rzetelny, a równocześnie przystępny dla czytelnika i interesujący sposób przedstawiałoby problematykę tworzącej się na naszych oczach, z aktywnym udziałem obywateli e-demokracji. Praca M. Lakomego wypełni tę lukę, co należy uznać za wysoce wartościowy wkład autora w analizę relacji: polityka - władza - nowe media. Praca w warstwie analitycznej posiada interdyscyplinarny charakter i zawiera analizę właściwą dla politologicznej oraz komunikologicznej perspektywy badawczej. Od strony metodologicznej usytuowana jest na styku: politologia - nauki o mediach . Zawiera bardzo rzetelną bazę źródłową, co także należy podkreślić. Źródła te w przeważającej mierze są źródłami nowego typu, czyli internetowymi źródłami informacji, które autor we wnikliwy sposób wykorzystuje dla potrzeb prowadzonej analizy.

Z recenzji prof. dr hab. Teresy Sasińskiej-Klas

ISBN: 
978-83-7614-138-1
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2013
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
404