Dobra kultury w cyberprzestrzeni

Wybrane aspekty

Wydane
Redakcja: Kinga Sorkowska-Cieślak

Publikacja pokazuje jasno i w sposób oczywisty, iż tematyka cyberprzestrzeni jest zawsze nowatorska i aktualna. Autorzy publikacji wskazali na kilka aspektów wykorzystania nowych mediów w obszarze muzeów, turystyki, public relations i organizacji widowisk masowych. (...)

Internet i nowe technologie informatyczne są częścią naszego świata, są częścią współczesnej kultury. U początku trzeciego tysiąclecia jesteśmy świadkami i uczestnikami ogromnego postępu technologicznego, szczególnie w dziedzinie informatyki, mediów, komunikacji, które współtworzą obszar tzw. telematyki. Żyjemy już nie tyle w epoce cywilizacji technicznej, ale w cywilizacji „globalnej wioski”, w epoce cywilizacji medialno-sieciowej, w której człowiek, korzystając z dóbr postępu technologicznego, ubogaca się w indywidualnym, duchowym rozwoju, a społeczność czyni z tych dóbr motor postępu cywilizacyjnego. Takie pozytywne ujęcie możliwości Internetu stanowi także metodologiczne kryterium etycznego wartościowania mediów i jednoznaczną wskazówkę do ich pozytywnego wykorzystywania w wielu dziedzinach życia.

ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII

 

Publikację oceniam jako potrzebną i wartościową. Żywię nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem kulturoznawców, muzealników, jak i wszystkich czytelników zainteresowanych kulturoznawczą perspektywą analizowania muzeów w przestrzeni cyfrowej. Wiele tez stawianych przez Autorów tej publikacji ma charakter polemiczny, co podnosi jej walor, bowiem może się przyczynić do szerszej debaty nad specyfiką intensywnego uwikłania muzeów w procesy szeroko rozumianej digitalizacji. Treści przedstawionej książki z powodzeniem mogą się stać przedmiotem namysłu w dydaktyce uniwersyteckiej, ale także mogą zainteresować badaczy niezwiązanych ze środowiskiem akademickim.

dr hab. Magdalena Szpunar

 

ISBN: 
978-83-7614-361-3
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2018
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
174
Liczba arkuszy wydawniczych: 
6,60