Dobro dziecka

Perspektywa pedagogiczna i prawna

Wydane
Redakcja: Elżbieta Włodek, Zbigniew Solak, Tomasz Gurdak

Zmieniający się kontekst socjokulturowy, nowe ideologie, transformacja wartości, zwłaszcza wartości moralnych, aktualizują potrzebę analiz nad dobrem dziecka. W czasach dynamicznych zmian społecznych jest wręcz konieczne – zarówno w wymiarze teorii, jak i praktyki edukacyjnej – podejmowanie zagadnień związanych z kategorią „dobra dziecka”. Na to zapotrzebowanie próbują odpowiedzieć autorzy niniejszej książki.

Opracowanie stanowi interesujący i wartościowy materiał, inspirujący do rozwijania pedagogicznej refleksji nad dobrem dziecka i sposobami jego urzeczywistniania. Różnorodność tematów sprawia, że książka może mieć szerokie grono odbiorców wśród teoretyków i praktyków edukacji.

Dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL

 

Prezentowana praca jest swego rodzaju debatą nad „dobrem dziecka”. Odsłania te najbardziej znaczące i kreatywne problemy życia, rozwoju i edukacji dzieci, ukazuje niezbędne warunki gwarantujące im pomyślne, ludzkie, bezpieczne dzieciństwo oraz analizuje wybrane aspekty „dobra dziecka”. Jest ważnym studium interdyscyplinarnym, w którym analizy pedagogiczne, socjologiczne i psychologiczne wyrażają wspólną troskę o przyszłość dziecka.

Książka stanowi istotny wkład w rozwój teorii i praktyki pedagogicznej i z pewnością przyczyni się do poszerzenia jej perspektywy badawczej. Formułowane interesujące wnioski mogą być z powodzeniem zastosowane w praktyce, a niektóre z nich mogą się stać sygnałem do poszukiwań nowych, lepszych rozwiązań. Sądzę, że ta wieloaspektowa praca dobrze wpisuje się w nurt nowej pedagogiki dziecka i wzbudzi zainteresowanie wielu pedagogów, studentów, rodziców, opiekunów oraz wychowawców.

Dr hab. Katarzyna Segiet, prof. UAM

 

 

ISBN: 
978-83-7614-338-5
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba arkuszy wydawniczych: 
14,20