Doktryna katalonizmu a współczesna polityka językowa Katalonii wobec imigrantów

Wydane
Agnieszka Grzechynka

Treść publikacji daje świadectwo wybornego rozeznania przez Autorkę uwarunkowań i dynamiki przemian zachodzących w ostatnich dekadach w Katalonii. Autorka potrafiła przedstawić zarówno rozwój doktryny katalonizmu, jak i zweryfikować hipotezy o kluczowej roli odgrywanej w tej doktrynie przez język oraz o wpływie języka na wysoki stopień integracji imigrantów wspierających ambicje niepodległościowe Katalończyków.

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

 

Przekazana w książce wiedza powinna być lekturą obowiązkową nie tylko dla przedstawicieli elit politycznych państw europejskich (niezależnie od opcji politycznej, jaką reprezentują), ale także dla uczniów i studentów, spośród których będą się rekrutować przyszli rządzący.

Dr hab. Małgorzata Myśliwiec

 

________________________________

Agnieszka Grzechynka (z d. Idzik), doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie. Badaczka współczesnej sytuacji politycznej Katalonii, filozoficznych podstaw obecnych ruchów niepodległościowych, a także strategii public relations regionów i państw. Autorka publikacji naukowych oraz wystąpień poświęconych regionalizmowi hiszpańskiemu, językowi, tożsamości kulturowej Katalończyków oraz praktycznemu wymiarowi public relations. Pracę doktorską poświęconą doktrynie katalonizmu obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

ISBN: 
978-83-7614-332-3
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba arkuszy wydawniczych: 
18,6