Dzieci ulicy w Polsce

Nowe konteksty zjawiska

Wydane
Redakcja: Barbara Adamczyk, Krzysztof Biel

Niniejszy zbiór opracowań wpisuje się w aktualny dyskurs na temat statusu dzieci ulicy w Polsce. Prezentowane stanowiska, zarówno teoretyków, jak i praktyków stanowią niewątpliwy wkład w poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania dzieci ulicy w różnych aspektach tego zjawiska. Pierwsza część tekstów traktuje o ulicy jako środowisku wychowawczym. W drugiej tematyczną dominantą są rozważania nad definicją zjawiska dzieci ulicy. Trzecia grupa tekstów pogłębia wiedzę o genezie i mechanizmach powstawania tej specyficznej formy wykluczenia społecznego, jakim jest zjawisko dzieci ulicy. W części czwartej autorzy opisują formy i metody pracy z dziećmi ulicy. Wreszcie część ostatnia prezentuje szersze konteksty zjawiska społecznej ekskluzji dzieci.

 

ISBN: 
978-83-7614-312-5
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba arkuszy wydawniczych: 
16,7