Dziedzictwo etyki współczesnej

Aksjologia i etyka Romana Ingardena i jego uczniów

Wydane
Redakcja: Piotr Duchliński

Książka przygotowana została głównie przez krakowskie środowisko filozoficzne (z udziałem innych ośrodków naukowych) po dwudziestu pięciu latach od wydania dzieła Romana Ingardena Wykłady z etyki. Zapewne też okrągła rocznica ukazania się tej rozprawy stanowiła dobrą inspirację i zarazem okazję do przybliżenia i przemyślenia na nowo dorobku twórczego w dziedzinie etyki (także aksjologii i antropologii) polskiego filozofa. Zbiór wartościowych poznawczo studiów, z pewnością przybliży świadomości współczesnych mniej znaną część dorobku twórczego Romana Ingardena i – ogólniej mówiąc – „krakowskiej szkoły fenomenologicznej”.

Z recenzji prof. dra hab. Włodzimierza Tyburskiego

 

Książka stanowi wartościową odpowiedź na potrzebę całościowego opracowania etycznego dorobku krakowskiej szkoły aksjologii fenomenologicznej, a zawarte w niej studia wyznaczają pewien kierunek metarefleksji nad analizami Ingardena i jego uczniów. W tej perspektywie należy pogratulować Redaktorowi książki i oczekiwać na kontynuację powstałej inicjatywy.

Z recenzji dra hab. Waldemara Kmiecikowskiego

 

ISBN: 
978-83-7614-210-4
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2015
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba arkuszy wydawniczych: 
18,4