Dziedzictwo Kresów

Nauka i edukacja

Wydane
Redakcja: Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska

Zamysł wydania tej pozycji jest cenny i wiele wnoszący do badań nad Kresami – ich historią, dziedzictwem i współczesnością. Artykuły zostały zamieszczone w dwóch działach: Nauka i Edukacja. (…) Autorzy pochodzą z różnych ośrodków naukowych, co daje pełne spektrum podejmowanych badań, wywodzących się z osobistych zainteresowań.

dr hab. Ewa Danowska (UJK w Kielcach)

 

Zamieszczone (…) teksty wyraźnie wskazują na to, że istnieje obecnie szerokie zainteresowanie problematyką dziedzictwa Kresów. (…) Autorzy, zwracając uwagę na różnorodne elementy dziedzictwa naukowego i edukacyjnego tych terenów, podejmują niejednokrotnie próby skonfrontowania owego dziedzictwa ze współczesnymi tendencjami wychowawczymi, oświatowymi czy politycznymi. W efekcie końcowym czytelnik otrzyma publikację, która wskazuje na tak ważne elementy dziedzictwa kulturowego i naukowego Kresów, jak: tradycje pracy oświatowej jezuitów, szkoły krzemienieckiej i uniwersytetów galicyjskich oraz związanych z nimi nauczycieli i uczonych. Ten obraz wzbogacają wymownie działania różnorakich stowarzyszeń, zespołów muzycznych czy organizacji harcerskich.

dr hab. Agnieszka Wałęga (UMK w Toruniu)

 

ISBN: 
978-83-7614-163-3
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2013
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
296