Edukacja artystyczna

Dylematy teorii i praktyki

Wydane
Redakcja: Małgorzata Lubieniecka, Paweł Herod

Monografia pt. Edukacja artystyczna. Dylematy teorii i praktyki doskonale wpisuje się w nowatorski nurt badań dotyczących kultury artystycznej, jej wybitnych postaci i dorobku manifestującego się poprzez dzieła szeroko pojętej sztuki oraz jest kompatybilna z całokształtem procesów, zjawisk i aktywności duchowej człowieka wyrażającej się w artystycznej kreacji. Propozycje autorów, zawarte w artykułach dotyczących edukacji artystycznej w różnych wymiarach sztuki, zachęcają do pogłębionej analizy własnych działań edukacyjnych, pozwalają na pełniejszą refleksję etyczną, korzystniejsze rozumienie różnorodnych zjawisk, mądrą konsumpcję dóbr kulturowych i doświadczenie bogactwa estetycznych przeżyć. Wskazują jak kształtować tożsamość narodową, porządek etyczny i moralny oraz metafizyczną duchową głębię.

Szeroka problematyka niniejszej publikacji, w dużej mierze oparta na autorskich działaniach artystycznych i wielorakich doświadczeniach edukacyjnych, dostarcza narzędzi do rozstrzygnięcia szeregu z tytułowych dylematów dotyczących teorii i praktyki oraz wskazuje drogi jakościowego przekształcenia edukacji artystycznej, doskonalenia i modyfikowania indywidualnych praktyk w myśl ogólnowychowawczej roli sztuki. Nacechowane artyzmem refleksje autorów artykułów są interesującą propozycją dla wyraźnie zaniedbywanej przez system szkolny edukacji artystycznej, propozycją rozumienia zjawisk i kształtowania kultury estetycznej człowieka, wyrabiania dobrego smaku oraz wdrażania wiedzy o kulturze i sztuce oraz wspierania procesów doznania prawdy, dobra i piękna.

Z recenzji prof. dr hab. Teresy Żebrowskiej

 

Każda świadoma i planowa działalność edukacyjna prowadzić ma do rozwoju kompetencji człowieka wielowymiarowego i humanistycznie ujmującego elementy codzienności, jak i jednocześnie kreatywnego, bowiem współtworzącego kulturę. Tak też rozumiem poszczególne opracowania, napisane w trosce o człowieka i jego rolę w życiu kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Te trzy wymiary istotnie łączą się ze sobą i niejako „muszą” stanowić kontinuum człowieczeństwa.

Poszczególnie opracowania zawierają w sobie odniesienia do sztuki, studiów kulturowych, edukacji i literatury w relacji do człowieka i jego roli w codzienności (szerzej: w kulturze). Mówiąc ogólnie, prezentowane idee zawarte w poszczególnych artykułach mają charakter teoretyczno-praktyczny, biograficzno-historyczny, interpretacyjno-komunikacyjny, edukacyjno-artystyczny, z próbą nakreślenia subiektywnych implementacji, komparatystyczno-krytyczny oraz przeglądowo-systematyzujący, co czyni je wartościowymi poznawczo i jednocześnie wychowującymi.

Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Macieja Kołodziejskiego

 

ISBN: 
978-83-7614-301-9
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
362
Liczba arkuszy wydawniczych: 
18,5