Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce

Na łamach czasopisma podejmowane są tematy dotyczące wczesnej edukacji i wychowania dziecka. Zachęcamy wszystkich pracowników naukowych, nauczycieli praktyków oraz studentów do wymiany poglądów, spostrzeżeń, dzielenia się własnymi doświadczeniami oraz ciekawymi pomysłami związanymi z całym procesem dydaktyczno-wychowawczym w przedszkolu oraz klasach I-III.