Elektroniczne technologie zatrudnienia ery postindustrialnej

Nowość
Andrzej Marian Świątkowski

Autor podejmuje złożoną problematykę dotyczącą regulacji prawnej pracy świadczonej „za pośrednictwem” platform elektronicznych. Są to zagadnienia szczególnie istotne w dobie rozwoju środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza że zjawisko to wykazuje tendencje ekspansywne, częściowo wypierając z rynku pracy tak tradycyjne, jak i inne „nowoczesne” formy zatrudnienia. Równocześnie jest to zjawisko zasadniczo nieuregulowane prawnie, zarówno na poziomie prawa międzynarodowego (w tym europejskiego), jak i ustawodawstw krajowych. […] W polskiej literaturze zagadnienie to nie było dotąd szerzej prezentowane i analizowane. W szczególności brak jest monografii poświęconej tym zagadnieniom, zaś związane z nimi opracowania są stosunkowo nieliczne. Z tych względów podjęcie wspomnianej problematyki w opracowaniu monograficznym jest ze wszech miar wskazane i szczególnie cenne.

Dr hab. Bolesław Maciej Ćwiertniak, prof. WSH

Andrzej Marian Świątkowski – prof. zw. dr hab., wyróżniony w 2018 r. nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego, pracuje obecnie w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji w Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

ISBN: 
978-83-7614-441-2
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2019
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
254
Liczba arkuszy wydawniczych: 
12.8