Etyka a fenomen życia

Wydane
Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez

Każdy z czterech zaprezentowanych rozdziałów jest napisany kompetentnie, zarówno od strony merytorycznej, jak i formalnej, czego dowodzi wysoki poziom spójnego i logicznego przedstawiania prezentowanych tez. Konstrukcja pracy, a także niezwykle trafne ujęcie bardzo rozległego materiału sprawiają, że praca odznacza się szczególnymi walorami poznawczymi, zasługuje na publikację i niewątpliwie przyczyni się do lepszego rozumienia fenomenu życia oraz debaty nad podstawami etyki, szczególnie etyki chrześcijańskiej. Warto również zaznaczyć, że książka jest owocem wieloletniej współpracy naukowej Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie i Sekcji Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dr hab. Marek Urban CSsR

 

Monografia […] jest owocem ciekawej i uzupełniającej się w wielu aspektach współpracy. Stanowi ona ważny przyczynek do namysłu nad współczesną etyką, jej kondycją oraz perspektywami dalszego rozwoju. Punktem odniesienia, z którego dokonano oglądu tej sięgającej starożytności dyscypliny naukowej, jest fenomen życia i jego znaczenie w różnych modelach teorii moralnych. Jak można wyczytać we wstępie do książki, jej autorom zależy na ukazaniu różnego rodzaju interpretacji fenomenu życia i podkreśleniu ich wpływu na rozstrzygnięcia o charakterze etycznym.

Dużym atutem publikacji jest wykorzystanie różnych metod badawczych o charakterze analitycznym i hermeneutycznym oraz liczne odwołania do rozstrzygnięć wypracowanych w ramach filozofii klasycznej oraz w rozmaitych współczesnych nurtach filozoficznych. Autorzy monografii z dużym uznaniem przywołują bliską im, jak się zdaje, tradycję chrześcijańską w jej wielopostaciowych i bogatych formach, które przez stulecia inspirowały i znacząco wzbogacały etyczne poszukiwania uczonych.

Dr hab. Piotr Aszyk SJ, prof. PWTW

 

ISBN: 
978-83-7614-348-4
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
280
Liczba arkuszy wydawniczych: 
11