Etyka polityczna

Nowość
Redakcja: Piotr Świercz

W roku 2019 wśród członków zespołu „Ignacjańskiego Forum Społecznego” zrodziła się myśl kontynuowania niegdysiejszego dzieła Słownik społeczny z roku 2004, w którym ponad stu uczonych z ośrodków krajowych, jak i zagranicznych, zaprezentowało w obszernych esejach dorobek nauk humanistycznych i społecznych zgromadzony do początków XXI wieku. Nowy projekt zakrojony jest szerzej niż tamten. Jego inicjatorzy zamierzają w wielotomowej publikacji zaprezentować pełniej stan wiedzy poszczególnych obszarów nauk humanistycznych i społecznych w trzeciej dekadzie XXI stulecia. Planują oni zaprezentować człowieka rozwijającego się w zróżnicowanych cywilizacjach, kulturach i społeczeństwach, wyznającego rozmaite religie i honorującego różne wzorce postępowania, wraz z wytworami otaczającymi go i warunkującymi jego postępowanie. Nauki humanistyczne i społeczne chcemy dzielić jednak nie tyle wedle dziedzin i dyscyplin ujmowanych w wykazach różnych instytucji międzynarodowych lub krajowych (resortowych), ile wedle pól badawczych uprawiających różne dyscypliny naukowe analizowanych przy użyciu różnych metod umożliwiających pełniejszy ogląd o walorze interdyscyplinarnym.

(Ze wstępu: Wit Pasierbek i Bogdan Szlachta, redaktorzy serii)

 

W czym tkwi istota przedłożonej Czytelnikowi propozycji? Po pierwsze, mamy do czynienia nie tyle z minimalizmem, ile w pełni świadomym ograniczeniem proponowanego tutaj podejścia. Per analogiam do rozróżnienia pomiędzy filozofią systematyczną i systemową można mówić, że przyjęliśmy perspektywę systematyczną, pozostawiając budowę systemu na boku. […] Po drugie, mimo że zorientowani jesteśmy na aktualność problematyki, mamy świadomość, że dyskurs etyczno-polityczny, jego fundamentalne pojęcia i wartości są bardzo głęboko zakorzenione w historii i tradycji intelektualnej. Dlatego nie rezygnujemy z analizy historycznej. […] Po trzecie wreszcie, nie ograniczamy się do tradycyjnych instrumentów poznawczych etyki i filozofii. Opracowanie […] jest owocem badań interdyscyplinarnych. Korzystamy […] z dorobku nauk humanistycznych i społecznych, jak na przykład historia, teologia, politologia, socjologia. Sięgamy również po teorie i dane z nauk przyrodniczych. […] Mamy nadzieję, że Czytelnik odnajdzie w niniejszym opracowaniu źródło inspiracji do refleksji nad etyką polityczną i doceni jej znaczenie, zarówno w perspektywie poznawczej, jak i praktycznej.

(Z wprowadzenia: Piotr Świercz, redaktor tomu)

Więcej na stronach projektu „Słowniki społeczne": LINK

ISBN: 
978-83-7614-493-1
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2021
Oprawa: 
twarda
Format: 
170 × 240 mm
Liczba stron: 
400