Etyka a problem nihilizmu

Nowość
Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez

Nihilizm jako swoista szansa dla etyki klasycznej – ta cenna perspektywa zdaje się przyświecać Autorom recenzowanej monografii. Przedstawiona do oceny książka jest interesującym i bardzo potrzebnym studium problemu nihilizmu i etyki w jego kontekście. To dobrze, że budzi dyskusję, momentami sprzeciw wobec pewnych tez.

Końcowe partie książki, odwołujące się do intuicji Guardiniego o prymacie Logosu nad etosem, to fundamentalna kwestia, nieco chyba zapominana w duszpasterstwie kościelnym. Przynajmniej w Polsce. To dobry punkt wyjścia do dyskusji nad kwestią najbardziej tu fundamentalną – czy żyjąc w epoce postprawdy, odrzucania Logosu, jesteśmy w stanie wypracować jakiekolwiek rzetelne formy myślenia etycznego. Po dokładnej lekturze monografii z pełnym przekonaniem polecam ją do druku, zapewniając, że przyczyni się ona do wzbogacenia naszego rodzimego piśmiennictwa filozoficznego poświęconego zagadnieniu nihilizmu i jego wpływowi na myślenie o kwestiach moralności i etyki.

Prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz

 

Monografia Etyka a problem nihilizmu jest próbą ukazania fenomenu nihilizmu w jego złożoności, z uwzględnieniem jego różnych odmian i kontekstów. Każdy z autorów ujmuje ten problem z nieco innej perspektywy, chociaż w każdej części występują nawiązania do czołowych myślicieli poruszających problem nihilizmu.

Jest kilka powodów, dla których niniejsza monografia powinna zostać opublikowana. Przede wszystkim ukazuje ona przegląd możliwych sposobów rozumienia nihilizmu oraz w sposób rzetelny, obszerny i pogłębiony analizuje stanowiska wielu czołowych filozofów rozpatrujących ten problem (m.in. F. Nietzsche, M. Heidegger, G. Vattimo, R. Guardini). Autorzy wykazują się dużą erudycją i dogłębną znajomością wybranych myślicieli. [...] Monografia jest świadectwem chrześcijańskiego spojrzenia na nihilizm i możliwe sposoby jego przezwyciężania w świecie współczesnym.

Ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak

 

ISBN: 
978-83-7614-430-6
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2019
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232
Liczba stron: 
252
Liczba arkuszy wydawniczych: 
11,00 ark.