Ignatianum

Gazeta Uczelniana „IGNATIANUM” wydawana jest dwa razy w ciągu roku akademickiego przez Biuro Promocji „IGNATIANUM” we współpracy z Wydawnictwem „IGNATIANUM”.

Misją pisma jest integracja środowiska uczelnianego, promocja aktywności naukowej i organizacyjnej kadry dydaktycznej i studentów, wsparcie działań administracji na rzecz polepszenia funkcjonowania uczelni.