Inkluzja społeczna osób bezdomnych

Badania narracyjne

Nowość
Miłosz Mółka, Aleksandra Lasoń

Książka stanowi pozycję poświęconą zagadnieniom społecznym budzącym wiele emocji wśród społeczeństwa, jak i w środowiskach naukowych przede wszystkim ze względu na wykluczenie społeczne i ostracyzm jakiego doświadcza wiele osób dotkniętych bezdomnością. […]

Wielozakresowa analiza sytuacji życiowej Badanych w kontekście ich trajektorii życia znakomicie prezentuje bogaty materiał badawczy zgromadzony z dużym profesjonalizmem przez Autorów. Opisy przypadków stanowią doskonały materiał „ku pokrzepieniu serc” wskazujący na determinację opisywanych osób, które dzięki wsparciu innych, niekiedy bardzo przypadkowych, ale obdarzonych empatią i wrażliwością ludzi z otoczenia, doprowadzili wspólnie do szczęśliwego wyjścia Badanych ze strefy wykluczenia społecznego. Informacje te mogą być cenną inspiracją dla instytucji zajmujących się działalnością pomocową dla osób bezdomnych oraz wskazaniem możliwości udzielenia adekwatnej pomocy i wsparcia tej grupie osób. Opracowanie ma wiele walorów o charakterze diagnostycznym i bez wątpienia w tym obszarze jest dziełem wartościowym.

Dr hab. Małgorzata H. Kowalczyk, prof. UMK

 

Publikacja jest innowacyjna i poznawczo nowatorska. Powstała w oparciu o materiały empiryczne zgromadzone przez Autorów w wyniku badań jakościowych prowadzonych w Polsce w roku 2019–2020. Ze względu na biografistyczny i jakościowy charakter zastosowanych badań cechuje ją wysoka poprawność merytoryczna, a obecna w niej interdyscyplinarność i odwołanie się do danych empirycznych podnosi jej walor poznawczy i aplikacyjny, czyniąc zawarte w niej przesłanie jeszcze bardziej wiarygodnym i przekonywającym. Można zatem powiedzieć, że jest niezwykle udaną próbą, może nie nowego, ale bardzo interesującego podejścia metodologicznego budującego pomost między teorią a praktyką dotyczącą osób bezdomnych.

Autorzy, poprzez odwołanie się do danych empirycznych zebranych w wyniku pogłębionych wywiadów narracyjnych i bazując na własnych obserwacjach czynionych w trakcie badań, wnoszą szereg spostrzeżeń, które należy polecić nie tylko pracownikom socjalnym i pedagogom, ale również rodzicom oraz wszystkim zainteresowanym zjawiskiem inkluzji społecznej osób bezdomnych.

Dr hab. Alina Rynio, prof. KUL

 

ISBN: 
978-83-7614-483-2
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2020
Oprawa: 
miękka
Format: 
156 × 232 mm
Liczba stron: 
254
Liczba arkuszy wydawniczych: 
13,20 + 30 grafik