Inteligencja emocjonalna a kompetencje społeczne osób o psychopatycznej strukturze osobowości

Wydane
Krzysztof Nowakowski

„Uzyskane przez Autora wyniki mają znaczące poznawcze implikacje: przemawiają przeciwko założeniu o występowaniu zgeneralizowanego deficytu emocjonalnego w psychopatii oraz wspierają sugestie dotyczące uwzględniania różnych jej podtypów. Wyniki uzyskane w rozprawie mają również implikacje praktyczne (...) Są to implikacje dla diagnozy psychopatii, profilowania nieznanego sprawcy, gdy nosi on rysy psychopatyczne oraz tworzenia programów korekcyjno-resocjalizacyjnych dla psychopatów”.

Z recenzji dr. hab. prof. UJ Agnieszki Niedźwieńskiej

 

„Podsumowując część teoretyczną recenzowanej pracy należy wyraźnie podkreślić, że jej zawartość w sposób wyczerpujący uzasadnia realizację projektu badawczego, który polega na poszukiwaniu związków między nasileniem inteligencji emocjonalnej a poziomem kompetencji społecznych u osób o psychopatycznej strukturze osobowości. Uważam, że Autor w sposób kompetentny i trafny wykorzystał istniejący dorobek z obszarów psychologii klinicznej, psychologii sądowej i psychiatrii po to, aby uzasadnić koncepcję badań własnych nad podjętym problemem badawczym”.

Z recenzji dr hab. prof. KUL Iwony Niewiadomskiej

 

ISBN: 
978-83-7614-200-5
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2015
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
160