Inwentarz Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie

Rękopisy do 1820 roku

Wydane
Ludwik Grzebień SJ

Inwentarz obejmuje zbiory rękopisów i rzadkich druków pochodzących sprzed 1820 roku, czyli do czasu, kiedy jezuici przybyli do Galicji i zaczęli tworzyć dokumenty archiwalne nowej Prowincji Galicyjskiej. Te najstarsze zbiory, uwzględnione w tym inwentarzu, można podzielić na następujące działy wynikające z ich proweniencji:

  • Rękopisy przechowywane od 1820 roku najpierw przy urzędzie prowincjała, pochodzące głównie z Białorusi.
  • Niektóre rękopisy osobiste sprzed 1820 roku, przywiezione przez jezuitów wypędzonych z Rosji do Galicji.
  • Rękopisy biblioteczne, jakie otrzymali jezuici kolegium tarnopolskiego od władz austriackich, głównie ze zbiorów jezuitów wiedeńskich. W sumie rękopisów tych jest około 50.
  • Dokumenty luźne dawnych kolegiów, dotyczące głównie Lwowa, Jarosławia, Krosna, Przemyśla i Sambora, które pochodziły z dawnego jezuickiego Archiwum Prowincji Małopolskiej we Lwowie.
  • Kilkanaście rękopisów przywiezionych przez jezuitów w XIX wieku z kolegium w Śremie, w Wielkopolsce.
  • Kilka cennych rękopisów, głównie proweniencji jezuickiej, od współczesnych historyków: od Władysława Górskiego – zbiór listów Kazimierza Mazurkiewicza, od Jana Marka Giżyckiego – kroniki dotyczące kolegium w Iłłukszcie, z biblioteki Konstantego Popiela z Czapli Wielkich – rękopisy należące wcześniej do klasztorów żeńskich.
  • Zakupione przez ks. Stanisława Bednarskiego w antykwariatach cenne dla zakonu rękopisy. W ostatnim okresie znalazło się również w Archiwum kilkanaście tomów fotokopii i kserokopii rzadkich rękopisów z archiwów zagranicznych.
ISBN: 
978-83-7614-334-7
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
377
Liczba arkuszy wydawniczych: 
18,50