Jesień życia

Wybrane konteksty postrzegania i doświadczania starości oraz aktywizacji seniorów

Wydane
Redakcja naukowa: Marzena Chrost, Andrzej Grudziński

Publikacja stanowi pedagogiczny namysł nad wychowawczymi zagadnieniami związanymi z pedagogiką późnej dorosłości i starości w Polsce. (… ) Jest skierowana do teoretyków i praktyków związanych z gerontologią i profesjami pomocowymi, a także do studentów pedagogiki i pracy socjalnej. Lektura książki stanowi okazję do poszerzenia wiedzy na temat zagadnień związanych z aktywnością i aktywizacją osób starych.

Z recenzji ks. dra hab. Piotra Krakowiaka

Problematyka wspomagania osób starszych w przeżywaniu przez nich ostatniej fazy życia wpisuje się w obszar stosunkowo młodej subdyscypliny pedagogicznej, jaką jest gerontopedagogika (geragogika), a zaprezentowane w pracy teksty stanowią dobry przyczynek do jej dalszego rozwoju. Niniejsze opracowanie powinno się stać obowiązkową lekturą dla studentów pedagogiki i pracy socjalnej, zostanie też niewątpliwie dostrzeżone przez teoretyków zajmujących się problematyką gerontologiczną oraz przez praktyków, dla których wspomaganie rozwoju osób starszych jest zawodową powinnością. 

Z recenzji dr hab. Anny Gaweł

 

ISBN: 
978-83-7614-251-7
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2015
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba arkuszy wydawniczych: 
11,3