Koncepcja wychowania religijnego dziecka w myśli pedagogicznej Sofii Cavalletti

Geneza, założenia teoretyczne i recepcja

Wydane
Barbara Surma

Monografia autorstwa Barbary Surmy wpisuje się w obszar badań podstawowych nad myślą pedagogiczną. Badania te mają szczególny charakter, bowiem często polegają na ratowaniu (czy odzyskiwaniu) dla nauki nie tylko cennych, teoretycznych tekstów, ale i na naukowym opracowaniu czyjejś twórczej praktyki wychowawczej. By cennemu doświadczeniu pedagogicznemu i obrazującym je opisom rozproszonym w drobnych publikacjach nadać naukowe ujęcie – włączając je tym samym w obszar wiedzy pedagogicznej – potrzebna jest żmudna praca badawcza pedagoga-teoretyka, w uporządkowany sposób przedstawiająca nie tylko sens i praktyczną wartość rekonstruowanej koncepcji, ale też objaśniająca i porządkująca pojęcia oraz kategorie pojawiające się w rozsianych tekstach twórcy i we wspomnieniu jego wyjątkowej praktyki wychowawczej. Odnosi się to także do włoskiej pedagog Sofii Cavalletti, a zadania tego, o którym mowa, podjęła się właśnie autorka niniejszej monografii.

Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz

Autorka opracowała temat pedagogiczny o znacznej wadze poznawczej i praktycznej. Od wielu lat specjalizuje się w zgłębianiu podstaw teoretycznych i działalności praktycznej systemu pedagogicznego Marii Montessori (1870–1952), który w Polsce znajduje coraz więcej zwolenników. Barbara Surma prowadzi swoje poszukiwania krok dalej, poświęcając uwagę powstałej w nurcie montessoriańskim koncepcji wychowania religijnego, opracowanej przez Sofię Cavalletti (1917–2011), akcentującej tzw. narracyjną edukację religijną.

Prof. dr hab. Stanisław Palka

Barbara Surma – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie. W pracy naukowej koncentruje się zwłaszcza na problematyce wychowania dziecka w systemie pedagogicznym Marii Montessori, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z edukacją religijną. Ukończyła dwuletnie studia w Rzymie prowadzone przez Sofię Cavalletti i od ponad dwudziestu lat popularyzuje jej koncepcję wychowania dziecka w Polsce i Czechach. Współpracuje z włoskim Stowarzyszeniem Montessori (Opera Nazionale Montessori) oraz Polskim Stowarzyszeniem Montessori. Jest również nauczycielem dyplomowanym z dwudziestoletnim stażem w Przedszkolu Integracyjnym Montessori w Krakowie.

 

ISBN: 
978-83-7614-319-4
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
362
Liczba arkuszy wydawniczych: 
20,6