Kontakt z Wydawnictwem

Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
budynek Zofijówka p. 6

tel. 12 39 99 620, faks 12 39 99 501
e-mail: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl

Dyrektor Wydawnictwa
Anna Królikowska

Zastępca Dyrektora Wydawnictwa
Marta Majewska
e-mail: marta.majewska@ignatianum.edu.pl

Sekretarz Naukowy Wydawnictwa
Roman Małecki
e-mail: roman.malecki@ignatianum.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu
poniedziałek – piątek 8.00-15.30