Kultura na rynku

Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury

Wydane
Redakcja: Łukasz Burkiewicz, Jarosław Kucharski

Monografia współautorska Kultura na rynku. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury, zaprojektowana i zredagowana przez Łukasza Burkiewicza i Jarosława Kucharskiego, ma przemyślaną strukturę i zawiera odpowiednio dobrane, interesujące teksty (dzięki czemu może być również przydatna dla studentów jako pomoc dydaktyczna). Redaktorzy i autorzy z należną atencją przywołują dokonania krakowskiej szkoły (humanistycznego) zarządzania kulturą, szkoły, której bliska jest też troska o skuteczne zachowanie i efektywne upowszechnianie dziedzictwa kulturowego. Co więcej, redaktorzy i autorzy na swój sposób rozwijają ten typ badań zaangażowanych na rzecz dobra kultury. W analizach – co stanowi ich istotny walor – przedstawia się wielostronne ujęcie zjawisk ekonomicznych występujących w kulturze i zwraca się uwagę na relacje między działaniami respektującymi wymagania rynku a wartościami kultury w różnych jej postaciach. Akcent w szczególności położony jest na te działania (zarządzanie, przywództwo, marketing, kalkulacja ekonomiczna), które powinny być ukierunkowane na kruche i subtelne, a zarazem wysoko cenione wartości kultury. Choć nie da się tu uniknąć mniej lub bardziej ostro przebiegających konfliktów wartości: między wartościami promowanymi przez rynek (marketing i kalkulację nastawioną na korzyść ekonomiczną) a tymi subtelnymi wartościami kultury, które nie poddają się „logice rynku” lub częstokroć są przez nią eliminowane. Tego rodzaju napięcia i konflikty aksjologiczne w relacjach między rynkiem a kulturą stanowią problematykę uwydatnioną w recenzowanej publikacji i wartą dalszych badań w środowisku kulturoznawczym Akademii Ignatianum w Krakowie.

Dr hab. Marek Rembierz

 

Z uznaniem należy się odnieść do zamysłu redaktorów książki. Dobór treści dotyczących obszarów zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury może być dla czytelnika bardzo interesujący. Treść poszczególnych podrozdziałów jest przemyślana, odwołująca się do bogatej, przywołanej prawidłowo literatury. Czytelny, zrozumiały dla czytelnika jest język, jakim napisana jest książka. Autorzy nie komplikują swoich wypowiedzi, co należy przyjąć z satysfakcją. […] Z uznaniem przyjmuję inicjatywę redaktorów i autorów tekstów prezentowanych w książęce. Wkomponowuje się ona znakomicie w dostarczanie na rynek czytelniczych logicznych, przejrzystych, zrozumiałych książek, wzbogacających wiedzę z zakresu określonego w tytule książki.

Dr hab. Zbigniew Widera, prof. UE

 

ISBN: 
978-83-277-1278-3
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
285
Liczba arkuszy wydawniczych: 
15