Le Peintre du Roi. Aleksander Ubeleski (1649/1651–1718)

Wydane
Barbara Hryszko

Będąca owocem benedyktyńskiej pracy i umiejętności pokonywania niebagatelnych trudności organizacyjnych, źródłowa monografia Barbary Hryszko wprowadza do obiegu naukowego sylwetkę znaczącego artysty, dotąd niemal zupełnie zapomnianego, prawidłowo osadza go w kontekście historycznym, kulturowym i artystycznym, w sposób zasadniczy wzbogaca wiedzę na temat związanych z Polską malarzy dojrzałego baroku, a także […] dopełnia panoramę akademickiego malarstwa we Francji około roku 1700 i sztuki akademickiej w tym kraju oraz w środowisku rzymskim.

Prof. dr hab. Marcin Fabiański

Bardzo ważkie rezultaty przyniosła wnikliwa kwerenda archiwalna, która pozwoliła Pani Barbarze Hryszko odtworzyć wiernie i bardzo szczegółowo biografię Ubeleskiego oraz rozszerzyć wiedzę o jego dorobku. […] Autorka wykorzystała różnorodne i bardzo skuteczne metody identyfikacji dzieł Ubeleskiego, poddając m.in. wnikliwej analizie inskrypcje umieszczone na jego rysunkach. Wykazała się także dobrą znajomością metod badań nad malarstwem francuskim, atrybuując Ubeleskiemu kolejne dzieła na podstawie rycin, na których malarz ten występuje jako inwentor. […] Zgadzam się z atrybucjami i „antyatrybucjami” Pani Hryszko, a zarazem doceniam znaczny wysiłek włożony przez nią w przeszukanie wielu kolekcji, wyłowienie z nich dzieł Ubeleskiego, a także w uzasadnienie tych wyborów. […]

Książka wnosi wiele nowych informacji do badań nad malarstwem francuskim XVII wieku. Praca ta prezentuje bowiem we wszechstronny sposób sylwetkę paryskiego artysty „drugiego planu”, który odegrał z pewnością istotną rolę w utrzymaniu francuskiego malarstwa na „akademickich torach”. Na pochwałę zasługuje retoryczna wyrazistość wywodów Autorki, jasne stawianie tez i ich precyzyjne uzasadnianie. Praca jest zaopatrzona w bardzo bogaty aparat naukowy i starannie zilustrowana.

Prof. dr hab. Piotr Krasny

Barbara Hryszko – doktor historii sztuki (UJ), adiunkt w Katedrze Estetyki i Wiedzy o Sztuce Akademii Ignatianum w Krakowie, członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Renaissance Society of America, stypendystka m.in. Rządu Francuskiego – Ambasady Francji w Polsce oraz The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Found at Jagiellonian University (SYLFF). Specjalizuje się w malarstwie i rysunku francuskim XVII i XVIII wieku oraz w ikonografii nowożytnej. Brała udział w międzynarodowych konferencjach organizowanych m.in. przez Uniwersytet Humboldtów w Berlinie (2015) i Narodowy Uniwersytet Irlandii w Maynooth (2016). Pomysłodawczyni i organizatorka sesji pt. Metamorfozy Owidiusza w sztuce XVII wieku na Dorocznym Spotkaniu Renaissance Society of America w Bostonie w 2016 roku.

ISBN: 
978-83-7614-299-9
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
205x290 mm
Liczba stron: 
412
Liczba arkuszy wydawniczych: 
21 + ilustracje