Literatura dla dzieci w kontekstach edukacyjnych

Wydane
Krystyna Zabawa

Publikacja wypełnia poważną lukę w wiedzy o najnowszej literaturze dla (naj)młodszych czytelników. Jest to zadanie dziś tyleż ważne, co i skomplikowane. Badacz tej problematyki musi się bowiem zmierzyć nie tylko z bardzo rozległym obszarem publikacji, ale również z jego złożonością tematyczno-formalną. Krystyna Zabawa zadanie to wypełnia bez zarzutu.

Kompozycja książki odpowiada jej zadaniom. Nauczyciele i rodzice otrzymują rozbudowane informacje o ofercie wydawniczej literatury pięknej, którą Autorka wpisuje do wyróżnionych przez siebie kręgów tematycznych: przyrodniczego, regionalnego, historycznego, obywatelskiego, religijnego oraz edukacji emocjonalnej.

Nie ulega wątpliwości, że Literatura dla dzieci w kontekstach edukacyjnych to książka bardzo potrzebna wszystkim jej adresatom: rodzicom i pedagogom kilku szczebli edukacji (przedszkolnej, wczesno- i średnioszkolnej).

Z recenzji prof. dr hab. Zofii Budrewicz

 

Literatura dla dzieci w kontekstach edukacyjnych autorstwa Krystyny Zabawy jest publikacją bardzo potrzebną. Zapoznaje nauczycieli ze współczesną polską literaturą dla dzieci i daje nadzieję, że utwory te będą włączane do procesu dydaktyczno-wychowawczego. Ponadto wypełnia lukę w proponowanych dotychczas opracowaniach dotyczących wykorzystania współczesnej literatury dla dzieci w edukacji.

Z recenzji dr hab. Alicji Ungeheuer-Gołąb, prof. UR

 

ISBN: 
978-83-7614-305-7
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
204
Liczba arkuszy wydawniczych: 
10