Mechanizmy obronne w diagnozie psychodynamicznej i pedagogicznej

Wydane
Anna Seredyńska

Książka jest wartościowa ze względu na jej znaczenie dla procesu diagnozy właściwości ważnych dla profesjonalizacji zawodów związanych z pomaganiem czy wpieraniem rozwoju innych ludzi (zawody pomocowe), a więc ważnych w procesie selekcji osób pretendujących do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą pomocą (w aspekcie pedagogicznym i psychologicznym, i innym). Autorka wykazała się zarówno znajomością problematyki i wysoko ocenianym przeze mnie przygotowaniem merytorycznym, jak i świadomością teoretyczną, diagnostyczną, metodologiczną (psychometryczną) w przedmiotowym dla pracy zakresie.

Praca dotyczy problemów ważnych z perspektywy praktyki psychopedagogicznej, czyli właściwej selekcji do zawodu, a także procesu kształcenia – przygotowania do zawodów wymagających specyficznych kompetencji osobowych z uwzględnieniem ważnych w procesie diagnozy zmiennych opisujących rozwój osobowy kandydatów do zawodów pomocowych (wspieranie procesu samodoskonalenia). Ponadto jej wartością dodaną (choć w zasadzie podstawową) jest konstrukcja autorskiego narzędzia do badania poziomu dojrzałości osobowej ujmowanej w kategoriach poziomu stosowanych mechanizmów obronnych zróżnicowanych typologicznie i funkcjonalnie (adaptacyjnych i dezadaptacyjnych).

Z recenzji dr hab. Ewy Wysockiej

 

ISBN: 
978-83-7614-191-6
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2015
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
160