Metody dydaktyczne stosowane w szkole wyższej

Wydane
Katarzyna Szewczuk

 Temat podjęty do opracowania przez autorkę ma wagę teoretyczną i praktyczną. Związany jest z teorią i praktyką kształcenia w szkołach wyższych, z dydaktyką szkoły wyższej, co nabiera szczególnego wyrazu w dobie przyrostu i rozrostu szkół wyższych w Polsce. W rozdziale Metody nauczania stosowane w szkole wyższej zawarte są interesujące poznawczo dane o stosowaniu w praktyce metod asymilacji wiedzy, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, eksponujących i praktycznych - wyróżnionych zgodnie z koncepcją wielostronnego kształcenia autorstwa W. Okonia. Wartościowe w tej analizie jest wykorzystanie nie tylko wyników obserwacji, ale i opinii studentów na temat zajęć. Analiza wyników badań zawarta w części empirycznej jest nie tylko bogata informacyjnie, lecz także urozmaicona poprzez tabele, diagramy i liczne cytaty z wypowiedzi respondentów.

Z recenzji prof. zw. dra hab. Stanisława Palki

ISBN: 
978-83-7614-112-1
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2013
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
296