Między inkluzją a ekskluzją w resocjalizacji

Perspektywa biograficzna w pedagogicznej refleksji nad readaptacją społeczną

Nowość
Miłosz Mółka

Interdyscyplinarność pedagogiki, która dziś wydaje się być nie tylko modą, ale raczej chyba i koniecznością, uzewnętrznia się w recenzowanej publikacji książkowej w dobrym tego słowa znaczeniu. Opracowania traktuję jako wysoce interesujące poznawczo. Uznaję, iż treści wnoszą nową wiedzę do teorii i praktyki związanej z opracowanym ciekawie i w miarę innowacyjnie zagadnieniem. Wartością publikacji, a zarazem osiągnięciem Autora, jest: a) uniknięcie jednostronności w podejściu do poszczególnych obszarów zainteresowania pedagogów resocjalizacyjnych oraz jednoczesne zachowanie spójności i precyzji w formułowaniu prezentowanych myśli; b) przemyślana, logiczna struktura, odznaczająca się przejrzystością wywodu, i co najważniejsze – wnosząca nowe treści w postaci próby humanistycznej oceny działań związanych z działalnością resocjalizacyjną; c) fakt, że w publikacji, oprócz głęboko i poprawnie metodologicznie poczynionych analiz, odnaleźć można także treści o charakterze porównawczo-przeglądowym, jak i takie, które mają służyć rozwojowi teorii, zwłaszcza z obszaru pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej.

Z recenzji dra hab. Mirosława Kowalskiego, prof. UZ
 

Praca stanowi rodzaj kompendium wiedzy o genezie i rozwoju zachowań przestępczych u mężczyzn. Analiza uzyskanych wyników przybliża prawdę o złu, jakim dotknięty bywa człowiek, któremu na odpowiednim etapie życia nie przyjdzie z pomocą mądra opieka i wsparcie wychowawcze rodziców. Za cel badań przyjęto uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z rozumieniem powrotu do społeczeństwa przez osoby skazane. Prezentowane analizy w znacznym stopniu przybliżyły sposób interpretowania przez osadzonych swojego dotychczasowego życia, co umożliwiło rekonstrukcję rozumienia przez nich otaczającej rzeczywistości. Zdobyta na tej drodze nowa wiedza pozwoliła na sformułowanie tez stanowiących podstawę nowej – biograficznej – teorii readaptacji społecznej.

Z recenzji dra hab. Tadeusza Sakowicza, prof. UJK

 

ISBN: 
978-83-7614-321-7
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2018
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
508
Liczba arkuszy wydawniczych: 
30