Młodzi

Przeciw czemu się buntują? Czego pragną? Co budują?

Wydane
Redakcja: Łukasz Kwadrans, Ewa Sowa-Behtane, Bogdan Stańkowski

Publikacja jest interesującym głosem w dyskusji nad kategorią badawczą jaką jest młodzież. Pozwala się przyjrzeć zróżnicowanym polom problemowym i wielości podejść do niezwykle złożonej i niejednoznacznej kondycji młodzieży w epoce późnej nowoczesności. Inspiruje czytelnika do własnych przemyśleń na temat problemów edukacji, współczesnych wyzwań i nieodkrytych bądź pomijanych możliwości dialogu na tematy istotne w rożnych przestrzeniach edukacyjnych. Recenzowana książka nie daje gotowych recept, nie rozstrzyga kwestii edukacyjnych, ale pokazuje stosunek badaczy z różnych środowisk akademickich do ważnych – w ich ocenie – fenomenów społecznych i kwestii pedagogicznych organizujących się wokół kategorii młodzieży. Autorki i Autorzy analizują różne kwestie, dzielą się swoimi spostrzeżeniami, pokazują niekiedy dobre praktyki.

Z recenzji dr hab. Danuty Wajsprych, prof. OSW

Redaktorzy tomu zadbali o to, aby w dyskusji nad doświadczeniami, problemami i perspektywami młodego pokolenia zabrali głos badacze reprezentujący zarówno środowisko pedagogów, jak i inne dyscypliny naukowe. Ma to istotne znaczenie w przypadku, gdy poddawane są analizie takie interdyscyplinarne kategorie, jak m.in. indywidualna i społeczna tożsamość jednostki, wartości i preferencje aksjologiczne czy postrzeganie Innego. (...) Prezentowane w opracowaniu wybrane rezultaty badań zasługują na uwagę z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze – są dobrą ilustracją zróżnicowania praktycznych rozwiązań w zakresie pracy edukacyjnej z młodzieżą. Po drugie – walorem badań jest uchwycenie zmian zachodzących w postrzeganiu formalnej i nieformalnej działalności edukacyjnej realizowanej wobec młodzieży. Po trzecie – lektura publikacji pozwala na poznanie wprawdzie z konieczności cząstkowego, ale wielostronnego oglądu złożonych zagadnień edukacji międzykulturowej.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Ogrodzkiej-Mazur
 

ISBN: 
978-83-7614-359-0
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2018
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
314
Liczba arkuszy wydawniczych: 
15,8