Nauczyciele

Szkice portretów uczonych i nauczycieli

Wydane
Redakcja: Anna Królikowska, Joanna Falkowska

Książka prezentuje wiele studiów biografii zasłużonych postaci dla teorii i praktyki edukacyjnej. (…) Tego typu książki przedstawiają szczególnego rodzaju wartość poznawczo-praktyczną, gdyż w tym przypadku czytelnicy otrzymują – w odróżnieniu od periodyków naukowych – w jednym monograficznym tomie kilkanaście tekstów o uczonych i nauczycielach, będących w przeszłości w swoich środowiskach mistrzami i przewodnikami, którzy odegrali w nich na tyle wyjątkową i niepowtarzalną rolę, że trwale zapisali własną działalność i twórczość pedagogiczną na kartach dziejów oświaty i kultury. Publikacja jest zaadresowana nie tylko do badaczy dziejów oświaty i wychowania, ale również do przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, którzy prowadzą badania historyczne i pedagogiczne, a także do studiujących kierunki humanistyczne i społeczne.

dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UŁ

Książka jest zbiorem artykułów poświęconych sylwetkom zasłużonych i wybitnych, choć czasem nieco zapomnianych nauczycieli i pedagogów. Pierwsza część zawiera portrety uczonych i nauczycieli związanych ze środowiskiem akademickim, często o znaczącym wkładzie w rozwój nauk pedagogicznych, a których aktywność zawodowa przypadała na okres II RP albo powojenny. W części tej zamieszczono sporo tekstów o charakterze wspomnieniowym. Mają one szczególną wartość, utrwalając pamięć o postaciach wybitnych mistrzów i nauczycieli. W części drugiej (granice chronologiczne są rozleglejsze: od średniowiecza do czasów współczesnych) ukazane zostały sylwetki nauczycieli zaangażowanych w pracę oświatową oraz służbę społeczną. Warto zwrócić uwagę na artykuły poświęcone postaciom ważnym dla życia lokalnych społeczności, a nieznanych szerokiej publiczności. Publikowana praca jest cenna i ważna z punktu widzenia historycznego, pedagogicznego, a także społecznego. Posiada niewątpliwy walor wychowawczy.

dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP

 

ISBN: 
978-83-7614-363-7
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2018
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba arkuszy wydawniczych: 
16,43