Neoarystotelesowska filozofia edukacji w ujęciu Alasdaira MacIntyre'a

Nowość
Paweł Kaźmierczak

Monografia zawiera ciekawą i oryginalną próbę całościowego uchwycenia specyfiki myśli Alasdaira MacIntyre’a, szczególnie w perspektywie filozofii edukacji. Autor podjął się ambitnego zadania i urzeczywistnił postawiony sobie cel. Na szczególną pochwałę zasługuje dążenie do ukazania spójnej, integralnej wizji edukacji. Praca prezentuje wysoki poziom merytoryczny, a przeprowadzone badania poszerzają wiedzę w zakresie filozofii edukacji.

Dr hab. Jan Rutkowski, Uniwersytet Warszawski

 

Książka pana dr. Pawła Kaźmierczaka zasługuje na pochwałę, ponieważ praca rekonstrukcyjna w przypadku myśliciela, jakim jest Alasdair MacIntyre, wymagała precyzji i pracowitości. Autor jest świadomy interdyscyplinarnego charakteru rozważań MacIntyre’a, dynamiki zmian poglądów szkocko-amerykańskiego intelektualisty. Prezentacja poglądów jest ciekawa i odważna, a ich rekonstrukcja i dyskusja poprawne. Jestem przekonana, że książka stanowi okazję do głębokiej refleksji nad ideami fundującymi współczesną edukację. Przy akceptacji poczynionych przez Autora założeń metodologicznych – praca jest wewnętrznie, treściowo, spójna.

Dr hab. Wanda Kamińska, prof. nadzw. Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

ISBN: 
978-83-7614-424-5
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2019
Oprawa: 
twarda
Format: 
156x232
Liczba stron: 
240
Liczba arkuszy wydawniczych: 
12,80 ark.