Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Wydane
Redakcja: Barbara Surma

Publikacja "Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej" pod redakcją naukową Barbary Surmy jest dziełem zbiorowym. Przedstawione w niej prace dotyczą dyskusji wokół realizowanej obecnie reformy systemu oświaty oraz wprowadzonej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Lektura prezentowanych artykułów wskazuje, że zawierają one treści, które mogą zainteresować każdego. Dlatego po książkę z powodzeniem może sięgać szerszy krąg czytelników. Recenzowana publikacja odznacza się dużymi walorami poznawczymi oraz nowatorskim ujęciem problematyki przedstawionej w poszczególnych artykułach.
W konkluzji należy stwierdzić, że materiał recenzowanego opracowania stanowi istotny krok w kierunku doskonalenia działań pedagogicznych dotyczących edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także podejmowania dalszych rozważań dotyczących tak ważnego zagadnienia, jakim jest edukacja małych dzieci.

Prof. nadzw. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska

 

ISBN: 
978-83-7614-108-4
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2012
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
364