Nurty etyki

Od starożytności do nowożytności

Wydane
Ks. Władysław Zuziak

Monografia pt. Nurty etyki. Od starożytności do nowożytności jest podręcznikiem pisanym z myślą o dydaktyce. Każdy podręcznik jest jakąś autorską propozycją prezentacji stanowisk i wyeksponowania określonych problemów. Zadaniem tego opracowania jest wprowadzenie czytelnika w zagadnienia etyczne osadzone w określonych modelach filozoficznych. To pierwszy krok na drodze poznania filozoficznych podstaw etyki i dlatego jest on tak ważny. Autor starał się z powodzeniem zadanie to zrealizować, posługując się jasnym językiem i jasnym komentarzem. Z tych powodów omawiany podręcznik może się stać pouczającą lekturą dla wszystkich zainteresowanych etyką. Etyka i jej dziedzictwo są zawsze osadzone w tradycyjnie rozumianych kulturach, wzorcach postępowania, w tabelach wartości i obowiązujących normach. I to one stają się dzisiaj przedmiotem polemik, krytyki czy apologii, wymagają zatem bardzo wnikliwego przemyślenia w sferze publicznej, w czym może pomóc lektura tego podręcznika.

Dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW

________________________

Człowiek zmienia świat, kształtuje siebie, wyznacza sobie kolejne cele – wskutek czego rzeczywistość ludzka zmienia się dynamicznie. W tym procesie etyka próbuje podpowiadać, doradzać i odradzać wybory określonych dróg, stara się dostrzegać konsekwencje dokonywanych wyborów i podejmowanych działań. Aby tego dokonać, przyjmuje pewien określony model rzeczywistości i w jego ramach określa wizję człowieka, jego postaw życiowych, hierarchii wartości. Trzeba o tym pamiętać, zgłębiając historię etyki, dlatego w książce nie ograniczyłem się jedynie do rekonstrukcji samych poglądów etycznych, ale umieszczam je na tle wyobrażeń kolejnych filozofów o naturze świata.

Fragment Wstępu, s. 12

 

ISBN: 
978-83-7614-396-5
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2018
Oprawa: 
miękka
Format: 
B5
Liczba stron: 
452
Liczba arkuszy wydawniczych: 
18,50