O normatywności w etyce

Wydane
Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez

Czytelnik znajdzie w monografii nie tylko przegląd związanych z normatywnością problemów, metod (programów) jej badania i ogłaszanych koncepcji, lecz także analizy (nie tylko historyczne) dotyczące między innymi: funkcji przypisywanych zasadom w różnych etykach (deontologiczne, zawodowe, etyki dyskursu), wpływu przyjmowanego obrazu świata na koncepcję transcendentaliów, wpływu performatyki na rozumienie normatywności, sporów o podstawy i kryteria ocen oraz źródło norm etycznych, o podmiotowy i przedmiotowy wymiar normatywności i bezwzględność/względność norm,  o relację między normami w dziedzinie moralności a normami prawnymi etc. Zaletą monografii jest także fakt, że autorzy reprezentują różne ujęcia (także – ośrodki akademickie), co daje czytelnikowi sposobność dostrzeżenia różnorodnych filozoficznych  metod (tradycji, szkół), a także – stylów analiz i prezentacji uzyskanych wyników.

 Prof. dr hab. Adam Jonkisz

 

W siedmiu rozdziałach książki autorzy ukazują bogatą panoramę  dotychczasowego stanu badań na temat wzajemnych relacji między normatywnością i moralnością. Zamiast dokonywania jednoznacznych ocen omawianych stanowisk, prezentują własne poglądy w zakresie omawianych przez siebie zagadnień i dają podstawę do pogłębionej nad nimi dyskusji. Monografia zawiera m.in. analizę pojęcia normatywności, uwagi na temat normatywności pojęć transcendentalnych, prezentację tzw. gilotyny Hume’a oraz analizę normatywności w wersji słabej w kontekście fenomenu nihilizmu prawnego, który ma coraz większy wpływ na obecne rozumienie prawa i moralności w wielu krajach świata. Autorzy książki pokazują znaczenie i siłę współczesnej filozofii w podejmowaniu niezależnej i odpowiedzialnej refleksji nad zagadnieniem normatywności w etyce.

Prof. dr hab. Wiesław Wójcik

 

ISBN: 
978-83-7614-212-8
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2015
Liczba arkuszy wydawniczych: 
15,9