Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku

Wydane
Ludwik Grzebień SJ

Publikacja z zakresu nauk pomocniczych historii jest ogólnym wprowadzeniem do badań nad dziejami bibliotek w Polsce przedrozbiorowej. Organizacja bibliotek jezuickich stworzona w XVI wieku stała się w okresie odrodzenia wzorem do urządzania wszelkich bibliotek europejskich, w tym głównie akademickich, i w swym zrębie przetrwała do czasów dzisiejszych. Praca opublikowana 40 lat temu w dwóch częściach w czasopiśmie KUL-u „Archiwa i Biblioteki Kościelne” jest cytowana w większości prac o księgozbiorach polskich jako informacja podstawowa. Z racji trudności dostępu do wspomnianego pisma, po znacznych uzupełnieniach o nowe ustalenia źródłowe, wydajemy ją głównie dla środowisk naukowych i akademickich.

ISBN: 
978-83-7614-145-9
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2013
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
252