Osoba w przestrzeni publicznej

Wybrane zagadnienia z filozofii człowieka i polityki

Wydane
Paweł Skrzydlewski

Dokonane analizy ukazują, że podmiotowość ludzka w życiu publicznym jest dziś zagrożona przede wszystkim przez naturalistyczne i redukcjonistyczne zarazem nurty kultury współczesnej, widzące w człowieku jedynie ewolut świata materii. Na kanwie takiego ujęcia bytu ludzkiego sam ład społeczny traci właściwy sobie i ludzki charakter, gdyż ów naturalizm rodzi w świadomości ludzkiej albo obraz człowieka jako jednostki żyjącej tylko dla swego skończonego interesu, albo wyłania koncepcję człowieka jako elementu niesamodzielnego, utworzonego przez kolektyw.

Obie te wizje mają bardzo mało wspólnego z realnym człowiekiem i zagrażają jego dobru, a także autentycznemu ładowi społecznemu. Obrona podmiotowości człowieka w przestrzeni życia publicznego musi zatem zaczynać się od „zdrowej” antropologii. Ta zaś, jak wiadomo, wymaga realistycznej filozofii realnego świata oraz akceptacji nieapriorycznych dróg ludzkiego poznania bytu. Toteż współczesna szeroko pojęta kultura wraz z poznaniem filozoficznym staje przed zadaniem nie tylko umocnienia osoby ludzkiej, ale także umożliwienia człowiekowi bycia autentycznym podmiotem życia publicznego.

Fragment z Zakończenia książki

 

________________________

 

Paweł Skrzydlewski – dr hab. filozofii, prof. nadzw. PWSZ w Chełmie, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ignatianum w Krakowie. Urodził się w 1970 r. w Miechowie, w 1994 r. uzyskał stopień magistra na Wydziale Filozofii KUL w Lublinie (praca napisana pod kierunkiem o. prof. dr. hab. M.A. Krąpca). W 1998 r. ukończył Podyplomowe Studium Konstytucjonalizmu na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, w 1999 r. obronił pracę doktorską przygotowaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. A. Maryniarczyka. Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie filozofii uzyskał na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie w 2014 r. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych,  tym m.in.: Polityka w cywilizacji łacińskiej. Aktualność nauki Feliksa Konecznego (Lublin 2002), Wolność człowieka w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego (Lublin 2013), Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa (Lublin 2013).

 

ISBN: 
978-83-7614-265-4
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
308
Liczba arkuszy wydawniczych: 
15,6