Osobowościowe uwarunkowania przewlekłego zmęczenia

Wydane
Agnieszka Krawczyk

Książka poświęcona jest psychologicznej analizie zmęczenia psychicznego u dzieci chorych i zdrowych. Projekt badawczy dotyczy osobowościowych korelatów zmęczenia i ma charakter pionierski. Problemy dotyczące zmęczenia, zwłaszcza u dzieci chorych, pozostają wciąż słabo poznane. Eksploracja nowego obszaru badań jest zadaniem ambitnym i wymagającym dużej precyzji metodologicznej. Autorka nie ogranicza się do podsumowania i skomentowania uzyskanych wyników, ale poddaje je wnikliwej analizie i interpretacji psychologicznej z rozległymi odniesieniami do literatury przedmiotu oraz jasno i logicznie wyprowadzonymi wnioskami. Dyskusja poprowadzona jest wręcz modelowo, i - w moim przekonaniu - stanowi najbardziej wartościową cześć rozprawy. Z recenzji prof. dra hab. Piotra Olesia Praca wnosi nowe elementy oddziaływań psychologicznych i społecznych do modelu opieki nad dziećmi przewlekle chorymi. Czynnikiem predysponującym do powstania zespołu przewlekłego zmęczenia w okresie adolescencji mogą być cechy osobowości. Ich niedocenianie utrudnia proces leczenia i wybór właściwej terapii. Z recenzji prof. dra hab. Zygfryda Juczyńskiego

ISBN: 
978-83-7614-087-2
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2013
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
318