Pedagogika ogólna

Wielopostaciowość – Rudymenta – Meandry – Dylematy

Nowość
Andrzej M. de Tchorzewski

W zamyśle Autora podstawowym zadaniem książki jest przyczynienie się do uświadomienia adeptom nauk pedagogicznych relacji, jaka zachodzi pomiędzy pedagogiką ogólną a pozostałymi, istniejącymi już, jak i powstającymi subdyscyplinami pedagogicznymi, które bez znajomości podstawowych zagadnień przypisywanych pedagogice ogólnej nie są w stanie sprostać wymogom formalnym i merytorycznym w procesie ich stawania się. W mojej ocenie profesor Andrzej M. de Tchorzewski powyższe zadanie wykonał na bardzo wysokim poziomie.

Jestem przekonana, że książka będzie doskonałym źródłem pracy naukowej dla tych, którzy umiłowali pedagogikę z jej subdyscyplinami i pragną ją rozwijać.

Prof. dr hab. Krystyna Chałas

 

Książka jest dziełem pionierskim, wyczekiwanym przez wielu pedagogów. Jak dotąd nikomu nie udało się tak precyzyjnie, wnikliwie i kompetentnie nakreślić obrazu pedagogiki ogólnej. Ta subdyscyplina pedagogiki była czasem traktowana jak przysłowiowe "piąte koło u wozu". Dowolność interpretacyjna w zakresie przedmiotu, funkcji i zadań badawczych prowadziła do chaosu poznawczego, a tym samym do spychania jej na margines pedagogiczny. Profesor Andrzej M. de Tchorzewski udowadnia, że literatura pedagogiczna jak dotąd nie rozstrzygała, czym jest pedagogika ogólna. Była ona rozumiana na różne sposoby. Natomiast Autor przekonuje, że ta subdyscyplina tworzy podwaliny dla wszystkich innych subdyscyplin nauk pedagogicznych. Posiadając charakter metanauki, upoważnia ją to do opisu i krytycznej analizy nowych subdyscyplin, współczesnych ideologii i koncepcji pedagogicznych, strategii badawczych oraz ewaluacji myślenia o wychowaniu.

Prof. dr hab. Marian Śnieżyński

 

ISBN: 
978-83-7614-452-8
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2019
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232
Liczba stron: 
210
Liczba arkuszy wydawniczych: 
10,50