Pedagogika religii

Nowość
Redakcja: Zbigniew Marek, Anna Walulik

W roku 2019 wśród członków zespołu „Ignacjańskiego Forum Społecznego” zrodziła się myśl kontynuowania niegdysiejszego dzieła Słownik społeczny z roku 2004, w którym ponad stu uczonych z ośrodków krajowych, jak i zagranicznych, zaprezentowało w obszernych esejach dorobek nauk humanistycznych i społecznych zgromadzony do początków XXI wieku. Nowy projekt, którego pierwszy tom przedstawiamy Czytelnikowi, zakrojony jest szerzej niż tamten. Jego inicjatorzy zamierzają w wielotomowej publikacji zaprezentować pełniej stan wiedzy poszczególnych obszarów nauk humanistycznych i społecznych w trzeciej dekadzie XXI stulecia. Planują oni zaprezentować człowieka rozwijającego się w zróżnicowanych cywilizacjach, kulturach i społeczeństwach, wyznającego rozmaite religie i honorującego różne wzorce postępowania, wraz z wytworami otaczającymi go i warunkującymi jego postępowanie. Nauki humanistyczne i społeczne chcemy dzielić jednak nie tyle wedle dziedzin i dyscyplin ujmowanych w wykazach różnych instytucji międzynarodowych lub krajowych (resortowych), ile wedle pól badawczych uprawiających różne dyscypliny naukowe analizowanych przy użyciu różnych metod umożliwiających pełniejszy ogląd o walorze interdyscyplinarnym.

(Ze wstępu: Wit Pasierbek i Bogdan Szlachta, redaktorzy serii)

 

Podjęta i przedstawiona w słowniku Pedagogika religii tematyka ukazuje interdyscyplinarność zagadnień, które stanowią jej przedmiot badań. Pośród nich na uwagę zasługują wskazane konotacje natury filozoficznej, antropologicznej, socjologicznej, psychologicznej czy teologicznej. Przekazany Czytelnikowi słownik ma się przyczynić do zrozumienia udziału religii i transcendencji w procesach wychowawczych zarówno w ujęciu teoretycznym, jak praktycznym. Ma też inspirować do refleksji i zajmowania określonych stanowisk wynikających z akceptacji bądź odrzucenia podawanych argumentów. Ukazuje aktualny stan wiedzy o znaczeniu pedagogiki religii dla refleksji pedagogicznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na inspiracje, jakich dostarcza jej katolicka nauka społeczna. Ponadto prezentuje dorobek badawczy polskich pedagogów religii i przedstawicieli innych nauk, z którymi pedagogika religii współpracuje. Można też przyjąć, że wyznacza kierunek badań pedagogicznych nad miejscem pedagogiki religii pośród nauk o wychowaniu.

(Z wprowadzenia: Zbigniew Marek i Anna Walulik, redaktorzy tomu)

Więcej na stronach projektu „Słowniki społeczne": LINK

ISBN: 
978-83-7614-491-7
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2020
Oprawa: 
twarda
Format: 
170 × 240 mm
Liczba stron: 
400