Pedagogika rodziny na początku XXI wieku w świetle pojęć i terminów

Wydane
Redakcja: Bożena Sieradzka-Baziur

Książka dotyczy ważnego zagadnienia związanego z pedagogiczną terminologią w pedagogice rodziny. Każde pojęcie, jak czytamy we Wstępie, stanowi odzwierciedlenie obiektu i zwykle jest polisemantyczną strukturą językową, która jest kształtowana  w trakcie rozwoju języka. Pojęcia są werbalizowane za pomocą znaków językowych. Wyrazem pojęć naukowych są terminy specjalistyczne. W literaturze naukowej pedagogiki rodziny wiele podstawowych terminów jest różnie ujmowanych, nadaje im się szerszy lub bardzo wąski zakres treści; występuje także zjawisko tautologii lub niejednoznaczności itp. Jednocześnie brak jest rzetelnych opracowań dotyczących terminologii pedagogiki rodziny. Z uznaniem więc należy przyjąć książkę pod naukową redakcją Bożeny Sieradzkiej-Baziur, poświęconą problematyce terminologii występującej w pedagogice rodziny. Autorzy poszczególnych opracowań wskazali na dużą złożoność terminologiczną pedagogiki rodziny w ujęciu teoretycznym i opisowym.
Struktura pracy jest przejrzysta, logiczna, książka ma charakter interdyscyplinarny.

Z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Izdebskiej
 

Książka obejmuje szeroki zakres zagadnień będących przedmiotem rozważań pedagogiki rodziny: przemiany rodziny, wychowanie, opieka oraz kształcenie w rodzinie. Zmiany w rodzinie zachodzą obecnie bardzo szybko i literatura często nie nadąża za nimi, dlatego walorem publikacji jest przedstawienie tych zmian, a także omawianie ich z punktu widzenia pedagogicznego i prawnego. Praca może być użyteczna dla pedagogów, psychologów-praktyków, a także dla studentów pedagogiki.

Z recenzji prof. dr hab. Marii Braun-Gałkowskiej

 

ISBN: 
978-83-7614-358-3
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2018
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
282
Liczba arkuszy wydawniczych: 
13