Pedagogika wobec wyzwań współczesności

Człowiek – wartości – wychowanie

Wydane
Redakcja naukowa: Elżbieta Włodek, Andrzej Mirski

Kolejny tom z serii „Zamień szare na złote” i cyklu „Pedagogika wobec wyzwań współczesności” jest poświęcony wartościom w wychowaniu. W przedmowie redaktorzy słusznie zwracają uwagę na przemianę świata wartości, pojawienie się antywartości i pseudowartości, które tworzą „nowy rodzaj preferencji aksjologicznych”. Przeobrażenia aksjologiczne ostatnich dekad, otwierające inne wymiary rozumienia kanonu powszechnie znanych wartości humanistycznych, oraz fakt kształtowania się nowych wartości utylitarnych stanowią wyzwanie dla współczesnej pedagogiki – tak teorii, jak i praktyki wychowania. Autorzy zebranych w tomie artykułów opowiadają się jednoznacznie za obowiązującym od wieków tradycyjnym kanonem wartości. Czynią to w opozycji do pseudo- i antywartości, wskazując na ich możliwe zgubne skutki wychowawcze. Dostrzegają natomiast potrzebę dokonania „aktualizacji” istniejącego systemu wartości humanistycznych poprzez poszerzenie perspektywy jego obserwacji, interpretacji i aplikacji w wychowaniu, by stworzyć jego „wersję 2.0” – wersję ulepszoną i poprawioną, która włączyłaby osiągnięcia współczesnej humanistyki i ogromne zmiany, jakie stały się udziałem nas wszystkich. […]

Recenzowany tom przynosi wielostronne i wieloaspektowe rozważania nad rolą i funkcjami wartości w życiu dzieci i młodzieży, stanowiąc równocześnie przyczynek do szerszej dyskusji nad przeobrażeniami wartości szczególnie dziś ważnych.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Iwony Nowakowskiej-Kempnej

ISBN: 
978-83-7614-250-0
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm