Perspektywy Kultury

Dominującemu na różnych piętrach współczesnej kultury dyskursowi nowoczesności zaczyna ostatnio towarzyszyć spontaniczny zwrot w stronę historii. Przybiera on, między innymi, postać popularnych wśród młodzieży bractw rycerskich i ruchów rekonstrukcyjnych. Historia wygnana ze szkół znajduje sobie azyl w świecie zabaw; w odtwarzaniu dawnych strojów, broni, rzemiosł i bitew. Tymczasem humaniści i przedstawiciele nauk społecznych historią bawią się na poważnie. Jednym z tego przykładów może być ożywienie studiów nad kulturą, literaturą oraz myślą polityczną sarmatyzmu. Sarmacki zwrot kulturowy jest więc zjawiskiem wielopłaszczyznowym, co w niniejszym numerze staramy się ukazać i zinterpretować jako swoisty znak czasu. Odbija się on w różnych dziedzinach: od gier RPG, poprzez literaturę popularną, działania oświatowe, teatr, nowe badania z zakresu historii kultury aż po postulowane inspiracje dla polskiej polityki. W dyskusji redakcyjnej i artykułach pod wspólnym nagłówkiem: Sarmacja – rewizje i rekonstrukcje próbujemy opisać te zjawiska, a zarazem zaznaczyć swoją obecność w ich nurcie.